Salta als continguts principals
jurisprudència

LA DOCTRINA DEL DANY DESPROPORCIONAT

Per 11 setembre, 2014octubre 2nd, 2023Sense comentaris
LA DOCTRINA DEL DANY DESPROPORCIONAT

El 28 de novembre de 2014 el advocat Daniel Vosseler va escriure una columna a la Vanguardia explicant què és la doctrina del dany desproporcionat.

Al sector de la medicina és on es produeixen més negligències professionals per les conseqüències que pot ocasionar la manca de diligència deguda pels professionals de la medicina d'un centre de salut.

La doctrina del dany desproporcionat requereix que es produeixi un resultat anormal d'acord amb allò que és usual, és a dir, no considera que consisteixi en la concurrència d'un dany molt greu, significatiu o catastròfic.

El facultatiu respon d'un resultat d'un dany desproporcionat si se'n desprèn culpabilitat. La culpabilitat respon de tres regles que són: la regla res ipsa loquitor (la cosa parla per si mateixa), la regla Anscheinsbeweis (aparença de la prova) i la regla faute virtuelle (culpa virtual).

Aquesta teoria vol solucionar la prova de la culpabilitat de l'autor del dany. Segons el Tribunal Suprem, encara que la professió mèdica sigui una activitat que exigeix ​​diligència quant als mitjans que es fan servir per a la curació o sanació, adequats segons la lex artis ad hoc, no s'exclou la presumpció desfavorable que pugui generar un mal resultat, quan aquest, per la seva desproporció amb allò usual, segons les regles d'experiència i el sentit comú, reveli la penúria negligent dels mitjans emprats, segons l'estat de la ciència i les circumstàncies de temps i lloc o la distracció en la seva convenient i temporània utilització.

El Tribunal Suprem va arribar a la conclusió narrada després d?haver exposat suficientment el comportament negligent que ha servit de base per a la imputació de responsabilitat a un metge.

El Tribunal Suprem va fer una descripció exacta de la conducta negligent del metge en practicar intempestivament la histerectomia.
En conclusió, el dany desproporcionat es produeix quan es causa per acció un resultat danyós, que és un dany anormal en relació amb allò que és usual en una determinada activitat i això dóna lloc al dret de reclamar una indemnització per dany desproporcionat.

notícia

Autor Vosseler Advocats

Més articles de Vosseler Advocats