Salta als continguts principals

Advocats en Dret de Família a Barcelona

Vosseler Advocats, lletrats especialitzats en Dret Matrimonial.

Realitzar consulta
Dret Civil

Des de la més remota antiguitat fins fa relativament poc el pensament religiós ha estat present d'una manera o altra en els esdeveniments més rellevants de l'esdevenir social, així com també en les fites més importants de la vida de les persones. La institució del matrimoni, per descomptat, no és una excepció. Abans de l'adveniment del cristianisme, entre els romans se'l definia com una comunitat del dret humà i diví. Posteriorment, a Occident i durant molts segles, va ser l'Església catòlica la que es va ocupar de beneir els casaments atorgant-los així efectes jurídics. La creixent preponderància del poder polític davant dels estaments religiosos va ajudar que el dret civil comencés a fer-se càrrec de la regulació del matrimoni, mentre que la validesa religiosa d'aquesta institució quedava en mans del dret canònic.

Reconeixements

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat ha atorgat un dels premis de Seguretat Viària 2015 a l'advocat Daniel Vosseler per la seva llarga trajectòria professional en aquesta matèria.

premi seguretat viària barcelona

Els Mossos d'Esquadra han concedit el 2023 una Felicitació Pública Individual Tipus A a la lletrada Mónica Santiago, directora executiva de Vosseler Advocats, per la seva col·laboració en la desarticulació de trames delictives a Barcelona

Advocats en Dret de Família

En l'actualitat, el dret matrimonial és el conjunt de normes jurídiques que regulen l'enllaç que s'estableix entre els cònjuges (els seus drets i deures, la separació, el divorci…), així com els seus requisits, impediments i efectes patrimonials. Avui dia són moltes les parelles que decideixen dissoldre el vincle matrimonial amb tot allò que això comporta. En aquests casos es fa necessari dur a terme la dissolució des d'una vessant amistosa, sobretot si hi ha menors; però si això resultés impossible i s'haurien d'alçar tots els mecanismes contenciosos, has de saber que a Vosseler Advocats comptem amb professionals de contrastada solvència en aquests casos per poder obtenir el màxim rescabalament tant personal com econòmic.

Àrees
  • Divorcis i separacions
  • Custòdia dels fills
  • Modificació de mesures
  • Reclamació de pensions
  • Divisió de la cosa comuna
  • Pactes prematrimonials
Advocats Vosseler

Desafiaments en Dret de Família? Actua ara.

Enfronta els reptes familiars amb suport legal expert. Protegeix allò que més importa.

Aconsegueix Ajuda Legal

Preguntes freqüents

Tot seguit podràs llegir les preguntes més freqüents sobre Dret matrimonial.

Quina diferència hi ha entre un divorci de mutu acord i un de contenciós?

Hi ha dos tipus de divorci, el divorci de mutu acord, també conegut com a amistós o express; i el divorci contenciós.

En el divorci de mutu acord, els cònjuges signen un conveni regulador. Hi queden fixades totes les qüestions relacionades amb la seva ruptura. Per exemple, s'han d'expressar les condicions relacionades amb la custòdia dels fills i l'ús del domicili familiar.

En aquest cas, tots dos cònjuges estan dacord en totes les condicions, així com també en dur a terme el divorci. Generalment, en aquesta situació tots dos cònjuges comparteixen advocat.

No obstant això, quan no hi ha un acord entre els cònjuges, sigui perquè un no desitja el divorci o perquè no està d'acord amb les condicions, cal acudir a allò judicial mitjançant un divorci contenciós.

En aquest darrer cas, es durà a terme un judici i caldrà que cadascuna de les parts compti amb el seu propi advocat.

Què és el Conveni Regulador?

El Conveni Regulador és el document que redacten els cònjuges que es divorcien de manera amistosa. Hi pacten totes les condicions econòmiques i que tenen a veure amb els seus fills.
En aquest document s'expressen totes les condicions de custòdia dels fills, les relacionades amb els béns adquirits durant el matrimoni, les pensions compensatòries i les alimentàries, etc.

Quina diferència hi ha entre una separació i un divorci?

En trencar una relació matrimonial, és possible que et preguntis si és millor divorciar-te, o simplement separar-te del teu cònjuge, i quines són les diferències entre tots dos.

La separació no implica la ruptura de l'enllaç matrimonial. Per tant, encara que davant la llei tots dos estan separats, viuen a diferents llocs trencant així la vida en comú i cessa la possibilitat de vincular béns de l'altre cònjuge; no és possible tornar a contraure matrimoni amb una altra persona.

Tot i això, el divorci té com a conseqüència la ruptura del vincle matrimonial, permetent que qualsevol dels dos es torni a casar amb una altra persona.

Puc divorciar-me del meu cònjuge, encara que ell o ella no hi estigui d'acord?

Sí. Actualment no cal que tots dos estiguin d'acord perquè es produeixi un divorci. Per tant, amb què un dels dos cònjuges desitgi i sol·licite la separació o el divorci, el jutge ho autoritzarà.

A més, actualment tampoc no cal tenir una causa per dur a terme la separació, o el divorci. Només cal la voluntat d'un dels cònjuges per trencar el matrimoni o fer la separació.

Quant de temps ha de passar des del casament per poder divorciar-me?

La llei estableix que cal que hagin transcorregut, almenys, tres mesos des del moment en què es va contreure matrimoni.

No obstant això, hi ha una excepció. Si el contraent que es vol divorciar pot acreditar que hi ha risc per a la vida, la llibertat, la integritat física o moral, o la llibertat i indemnitat sexual, seva o dels seus fills, el divorci es pot dur a terme sense tenir en compte el termini de tres mesos.

Quina és la diferència entre separació de béns i societat de guanys?

Quan et cases, pots triar dos règims econòmics: separació de béns o societat de guanys. Aquesta elecció determina què passarà amb els béns que s'adquireixin després del matrimoni. En cas que no establiu cap opció de manera explícita, s'aplicarà l'opció per defecte de la vostra comunitat autònoma.

En el cas de contraure matrimoni a Balears, la Comunitat Valenciana o Catalunya, el règim per defecte serà el de separació de béns; mentre que, a la resta de comunitats autònomes, regirà la societat de guanys.

La diferència principal entre aquests dos sistemes és la següent:

  • En la separació de béns, allò que adquireix cadascun dels cònjuges durant el matrimoni serà només seu; i el mateix passarà amb els deutes. Per tant, si un dels cònjuges compra en solitari un habitatge, aquest serà només seu, i no de tots dos.
  • En el règim de guanys, el que adquirisca cadascun després de formalitzar el matrimoni serà dels dos. De la mateixa manera, els deutes també es compartiran entre tots dos.

El règim econòmic matrimonial és modificable.

Quina diferència hi ha entre guarda i custòdia, i pàtria potestat?

La guarda i custòdia fa referència a la cura dels fills menors d'edat a la vida habitual. Tot i això, la pàtria potestat es refereix a la representació legal dels fills.

Generalment, quan es produeix una separació o un divorci, tots dos progenitors solen mantenir la pàtria potestat dels seus fills de manera conjunta. Tot i això, la guarda i custòdia pertany a un dels dos, a excepció dels casos de custòdia compartida.

Què és la pensió daliments?

En els casos en què la custòdia dels fills menors d'edat no és compartida, sinó que se li atorga a un dels progenitors, l'altre té un règim de visites; el segon ha d'aportar una pensió mensualment.

Aquesta pensió té com a finalitat la manutenció dels fills, i no és una pensió a favor de l'excònjuge, sinó dels menors.

La pensió d'aliments es calcula tenint en compte les necessitats dels menors, així com també la capacitat econòmica dels dos pares.

El progenitor amb la custòdia pot renunciar a la pensió daliments?

no. El progenitor que té la custòdia dels infants no pot renunciar a la pensió daliments. El motiu pel qual no pot ser que aquesta pensió no va destinada al progenitor, sinó als fills.

Per aquest motiu, si el pare o la mare amb la custòdia renunciés a la pensió, ho estaria fent en detriment dels seus fills.

Fins quan és vigent la pensió alimentària?

N'hi ha que pensen que la pensió alimentària finalitza en el moment que el fill compleix la majoria d'edat. Però això no sempre és així.

De fet, la pensió per alimentació continua vigent fins que el fill deixa de ser econòmicament dependent dels pares. Per tant, si compleix els 18 anys però continua estudiant o no troba feina, el progenitor té l'obligació de continuar pagant la pensió d'aliments.

El meu ex no paga la pensió alimentària, puc impedir visitar el nostre fill?

no. El progenitor que té la custòdia dels fills no pot impedir a l'altre, de manera unilateral, la visita dels fills. L'impediment de veure els fills ha de ser una mesura adoptada per un jutge.

Si estàs en aquesta situació, pots acudir a un despatx d'advocats especialistes en dret matrimonial. En la Vosseler advocats podem ajudar-te a fer aquest procediment, demostrant un reiterat incompliment del deure d'aliments de l'altre progenitor.

Qui té dret a quedar-se amb la vivenda familiar?

En els casos en què el matrimoni es trenqui de manera amistosa, seran els cònjuges els qui decideixin qui seguirà disposant de l'habitatge familiar, o si prendran alguna altra mesura equitativa, com ara la venda d'aquesta i el repartiment dels diners.

Tot i això, quan no hi ha acord sobre això, en el cas dels matrimonis amb fills, continuarà disposant de l'ús de l'habitatge familiar el cònjuge que es quedi amb la custòdia dels nens.

Això serà així, fins i tot en els casos en què la casa sigui propietat únicament del contraent que se'n va de l'habitatge.

Què és la pensió compensatòria ia qui correspon?

Aquesta pensió se sol dictar a favor d'un dels cònjuges, quan aquest hi hagi renunciat a treballar fora de la casa per tenir cura de la família. Si això passa i, després del divorci, aquest cònjuge té dificultats per entrar al mercat laboral, el Jutge podrà dictar la compensatòria.

Tot i això, en els últims anys aquesta pensió no s'estableix de manera sistemàtica en tots els casos. De fet, només es concedeix als matrimonis d'una certa edat que han estat casats durant molt de temps

Quins documents necessito presentar per començar un procés de divorci?

Si vols divorciar-te de la teva parella, el millor és que vagis a un bon despatx d'advocats especialistes en dret matrimonial, com Vosseler advocats.

Per començar el procediment, necessitareu el acta de matrimoni, ja que aquesta recolzarà la unió entre tu i el teu cònjuge. A més, en cas que tinguis fills en comú amb ell o ella, necessitaràs les partides de naixement dels fills.

D'altra banda, per als casos en què hi hagi propietats en comú, també caldrà aportar els títols de propietat de l'habitatge familiar i de les altres propietats comunes.

He de separar-me abans de divorciar-me?

No. En el passat, calia sol·licitar en primer lloc la separació judicial per, a continuació, dur a terme la demanda de divorci. No obstant això, a partir d'una reforma realitzada a la Llei de Separació i Divorci el 2005, ja no cal sol·licitar abans la separació.

De fet, amb què un dels cònjuges sol·liciti el divorci transcorreguts tres mesos des del moment del casament, no caldrà ni tan sols presentar una raó per a aquesta dissolució matrimonial.

preguntes freqüents

Contacta amb nosaltres