Advocats divorcis

Són moltes les parelles que decideixen dissoldre els efectes personals i patrimonials nascuts arran del matrimoni. En aquests casos es fa necessari estructurar la dissolució inicialment des d’un vessant amistós màxime si existeixen menors. En altres ocasions esdevé impossible articular-ho de mutu acord, per la qual cosa s’alcen tots els mecanismes contenciosos a fi d’obtenir el màxim rescabalament tant personal com a econòmic.

Àrees
  • Divorcis i separacions
  • Custòdia dels fills
  • Modificació de mesures
  • Reclamació de pensions
  • Divisió de la casa comuna
  • Pactes prematrimonials

Contacta amb nosaltres

    Accepto la política de privacitat