Advocats adret administrtiu

L’Administració Pública és un ens present dia a dia en la vida de tots els ciutadans. Quan sorgeixen desavinences o controvèrsies amb els ens públics, és necessari acudir a la via administrativa. En aquests assumptes relacionats amb l’Administració Pública, Vosseler Advocats t’informarà sobre els teus drets a ciutadà, així com de les responsabilitats que l’Administració té amb tu, i gestionarà la teva reclamació enfront d’ells recolzada per grans professionals experts en aquesta matèria.

Àrees
  • Procediment sancionador / multes
  • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
  • Reclamacions de danys i perjudicis
  • Recursos
  • Nul·litat i anul·labilitat d’actes administratius

Contacta amb nosaltres

    Accepto la política de privacitat