Salta als continguts principals

Advocats en Dret Administratiu a Barcelona

Vosseler Advocats, lletrats especialitzats en Dret Administratiu.

Realitzar consulta
lletrats especialitzats en dret de successions.

Aquesta part de l' dret públic, encarregada de regular l'organització i el funcionament de la Administració pública, ha adquirit amb lʼesdevenir del temps una extensió i complexitat creixents a causa de lʼevolució de les relacions jurídiques entre lʼAdministració i altres subjectes, així com a la necessitat de supervisar lʼactuació materialment administrativa dels altres poders de lʼEstat i altres ens del sector públic. D'aquesta manera s'ha consolidat un corpus legislatiu les finalitats principals del qual són procurar l'eficàcia de les administracions i garantir els drets dels particulars en les seves relacions amb elles.

Reconeixements

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat ha atorgat un dels premis de Seguretat Viària 2015 a l'advocat Daniel Vosseler per la seva llarga trajectòria professional en aquesta matèria.

premi seguretat viària barcelona

Els Mossos d'Esquadra han concedit el 2023 una Felicitació Pública Individual Tipus A a la lletrada Mónica Santiago, directora executiva de Vosseler Advocats, per la seva col·laboració en la desarticulació de trames delictives a Barcelona

Advocats en Dret Administratiu

L'Administració Pública comprèn el conjunt d'organitzacions que realitzen la funció administrativa i de gestió del Estat i altres ens públics amb personalitat jurídica, ja siguin d'àmbit regional o local. Mentre que posa en contacte directe la ciutadania amb el poder polític, satisfent els interessos col·lectius de forma immediata, és un ens present a la vida diària de tots els ciutadans. En les relacions humanes hi ha un component conflictiu indefugible; per aquest motiu és inevitable que sorgeixin desavinences o controvèrsies amb els ens públics i sigui necessari per a la seva resolució acudir a la via administrativa. A Vosseler Advocats t'informarem sobre els teus drets com a ciutadà, així com de les responsabilitats que l'Administració té per a tu, de manera que la gestió de la teva reclamació davant de l'Administració pública estigui recolzada per grans professionals experts en aquesta matèria.

Àrees
 • Procediment sancionador/multes
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
 • Reclamacions de danys i perjudicis
 • Recursos
 • Nul·litat i anul·labilitat d'actes administratius
 • Caigudes
Advocats Vosseler

Problemes amb l'Administració?

T'ajudem a defensar els teus drets davant de decisions administratives.

Contactar

Preguntes freqüents

Tot seguit podràs llegir les preguntes més freqüents sobre advocats en Dret Administratiu.

En quines situacions es pot presentar una reclamació davant de l'administració pública?

No hi ha una llista tancada de situacions en què és possible presentar una reclamació davant de l'administració pública. De fet, els supòsits en què es poden presentar reclamacions poden ser de qualsevol tipus, sempre que es compleixi el següent:

S'ha de tractar d'un cas en què l'administració pública ha causat un mal a un ciutadà, i hi ha dhaver una clara relació causa i efecte, entre lacció de ladministració i el perjudici ocasionat al ciutadà.

Alguns exemples de situacions que poden portar a presentar una reclamació davant l'administració pública són els següents: una caiguda a la via pública per mala conservació, negligències mèdiques a hospitals o centres de salut públics, o haver estat a la presó preventiva i, després d'un procediment penal, haver estat declarat innocent.

Quins requisits s'han de donar per tenir dret a una indemnització?

Hi ha supòsits en què una reclamació davant de l'administració pública pot tenir com a resultat una indemnització pels danys. Però, per tenir dret a una indemnització, s'han de complir les condicions següents:

 • El dany o la lesió als béns o drets ha de ser real, no potencial.
 • El mal que s'ha rebut ha de ser quantificable econòmicament.
 • S'ha de poder identificar el dany amb una persona o un grup determinat.
 • S'ha de poder atribuir el mal a l'Administració. I, per poder-ho fer, cal identificar quin és l'organisme responsable de la reparació d'aquest dany.
 • Hi ha d'haver una clara relació causa-efecte entre l'acció de l'administració i el dany que s'ha produït.

Com reclamo el meu dret a una indemnització?

En aquests casos en què el demandat és una administració pública, no és possible acudir de manera directa als tribunals. Abans d'això, cal presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial. Aquesta reclamació s'haurà de presentar a l'administració que creiem causant del dany.

En aquesta reclamació, caldrà identificar la persona o les persones que van patir la lesió, a més d'especificar el dany, la seva avaluació econòmica i quina relació de causa-efecte hi ha entre el servei públic i el dany.

Perquè totes aquestes dades tinguin l'efecte, també caldrà comptar amb proves i documents sobre el perjudici. Per exemple, fotografies de l'element que va ocasionar el dany o el comunicat mèdic de les lesions.

Si heu patit un dany derivat d'un mal funcionament de l'administració pública, la millor manera de saber amb exactitud els passos a seguir és acudir a professionals. Un bon advocat especialitzat en dret administratiu us assessorarà sobre els passos a seguir, i us podrà ajudar una vegada que comenci el procés judicial.

Què passa si l?Administració em desestima la reclamació?

L'administració pot desestimar la reclamació de dues maneres: expressa o per silenci administratiu. La desestimació per silenci administratiu passa quan l'administració no resol la reclamació en un termini de 6 mesos. Ambdues maneres de desestimació posen fi a la via administrativa.

En cas que això passi amb la teva reclamació, existeixen dues vies possibles: un recurs potestatiu de reposició o un recurs contenciós administratiu.

Recurs potestatiu de reposició. Aquest sha de presentar en el termini dun mes. Tot i que, en aquest cas, la figura de l'advocat especialista en dret administratiu no és imprescindible, sí que és aconsellable. Amb l'ajuda d'un advocat serà més fàcil dotar el recurs d'una solvència tècnica més gran.

Recurs contenciós administratiu. Aquest s'haurà d'interposar davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui en cada cas, i disposaràs d'un termini de dos mesos. En aquest cas, serà necessari comparèixer amb un advocat, per això et recomanem que contactis amb Vosseler Advocats.

Si caic al carrer, quins aspectes puc reclamar?

Si pateixes una caiguda a la via pública, hi ha la possibilitat que puguis reclamar davant de l'administració pública. Per això, el motiu de la caiguda ha de ser algun dels següents:

 • El mal estat del paviment.
 • El despreniment d'una tapa de claveguera.
 • a la calçada oa la vorera per la qual caminaves.
 • La calçada es trobava danyada a causa de les arrels dels arbres propers.
 • Senyals caiguts.
 • Arquetes sense tapa.
 • Lloses despreses.

Per tant, si el que va produir la teva caiguda va ser algun element de la via pública que estava en mal estat, pots contactar amb nosaltres per començar el procés de reclamació.

Què he de fer si caic a la via pública?

Quan caus a la via pública, cal que tinguis molt clar el procediment a seguir. D'aquesta manera, si es produeixen danys o lesions i vols reclamar davant de l'administració, comptaràs amb tot allò necessari per fer-ho.

El primer que has de fer si has caigut a la via pública és mirar al teu voltant a la recerca d'un testimoni. D'aquesta manera, si algú va ser testimoni de la teva caiguda, li podràs demanar les dades perquè pugui declarar en cas que sigui necessari. Per descomptat, si necessites ajuda i estaves sols en el moment de la teva caiguda, també necessitaràs aquesta persona perquè t'ajudi.

A més, ara que tots portem una càmera de fotos a les mans durant tot el dia, serà bona idea que en facis ús. Fa fotos del motiu de la teva caiguda: una llosa despresa, les arrels d'un arbre, un esvoranc…

El següent pas serà trucar a la policia per demanar-los que aixequin un atestat del que havia passat. En aquest document, descriuran el que ha passat i el motiu pel qual et vas caure. L'atestat serà fonamental a l'hora de reclamar una indemnització.

Quan la policia ha fet la seva feina, deus acuidar el centre mèdic perquè un doctor t'explori i determini les lesions i la gravetat.

En cas que et prescriguin medicaments, o que hagis d'incórrer en qualsevol altre tipus de despesa degut a la caiguda (taxi cap al centre mèdic, sessions de fisioteràpia, etc.), guarda tots els rebuts de pagament.

El següent pas serà posar-te en contacte amb Vosseler Advocats. Els nostres advocats especialitzats en Dret Administratiu, faran la reclamació i t'assessoraran durant tot el procés, fins que rebis la teva indemnització.

Com sé si puc reclamar per una caiguda a la via pública?

Per saber si pots reclamar per una caiguda que has patit a la via pública, el més senzill és acudir a un advocat especialitzat.

Per això, si has caigut i no saps si podràs reclamar, contacta amb Vosseler Advocats.

Quins actes administratius es poden recórrer?

No tots els actes administratius es poden recórrer. Per això, és important que tinguis en compte quins són susceptibles de recurs:

 • Les resolucions són recurribles sempre que estigui dins del termini. Aquest termini serà de 1 mes per als actes expressos i en qualsevol moment pels actes presumptes.
 • Els actes de tràmit no són recurribles, excepte en comptades excepcions.
 • Els actes que hagin adquirit fermesa, el que significa que s'ha passat el termini disponible per recórrer, no són recurribles. No obstant això, hi ha excepcions, per a les quals et recomanem que consultis amb un advocat especialista en Dret Administratiu.

Puc recórrer un acte administratiu encara que no hagi fet al·legacions abans en el procediment?

Sí. Els actes i les resolucions administratives es poden recórrer per la via administrativa, independentment que hagis fet al·legacions prèviament, o no.

En altres paraules, el fet d'haver estat inactiu anteriorment no et treu el dret de presentar un recurs.

He de pagar la quantitat que em demana l'Administració a l'acte recorregut per poder recórrer?

No. No cal pagar cap quantitat per poder recórrer, ja que la possibilitat de recórrer és independent que hagis pagat, o no.

Tot i això, és important tenir en compte que, el fet de presentar un recurs no t'eximeix dels pagaments, encara que hi ha excepcions, com les resolucions sancionadores.

En qualsevol cas, et recomanem que acudisques a un advocat especialitzat en Dret Administratiu per resoldre els dubtes sobre el teu cas particular.

Quin és el termini per presentar un recurs?

Cal tenir molt de compte amb aquest punt ja que, si es llegeix ràpidament la LPAC, pot fer confusió. Els terminis sestableixen en mesos.

Per això, és fàcil pensar que si ens heu notificat l'acte impugnat el dia 3 d'un mes, i comptem amb un mes per recórrer, el termini començaria a comptar el dia 4 i, per tant, tindríem fins al dia 4 del mes següent per recórrer.

Però això no és així. Si ens heu notificat el dia 3, el termini finalitza també el dia 3 del mes que correspongui.

preguntes freqüents

Contacta amb nosaltres