Salta als continguts principals

Advocats de Dret Civil a Barcelona

Vosseler Advocats, lletrats especialitzats en Dret Civil.

Realitzar consulta
Dret Civil

Com a conjunt de normes que regulen les relacions entre particulars, tradicionalment es va oposar al dret públic, que s'encarrega d'articular la interacció entre les persones i els poders de l'Estat. És en aquest sentit d'oposició que se'l pot entendre com dret privat. D'altra banda, posseeix la consideració de dret comú, en tant que és mantingut com a dret supletori en diverses branques producte de l'evolució i l'especialització del dret privat, com el dret mercantil o el laboral. També se'l pot concebre com dret general, doncs regula les relacions jurídiques privades aplicables a tots els individus independentment de la seva nacionalitat, religió, orientació sexual, etc.

Reconeixements

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat ha atorgat un dels premis de Seguretat Viària 2015 a l'advocat Daniel Vosseler per la seva llarga trajectòria professional en aquesta matèria.

premi seguretat viària barcelona

Els Mossos d'Esquadra han concedit el 2023 una Felicitació Pública Individual Tipus A a la lletrada Mónica Santiago, directora executiva de Vosseler Advocats, per la seva col·laboració en la desarticulació de trames delictives a Barcelona

dret Civil

El dret Civil afecta gairebé tots els àmbits de la nostra vida, ja que regula les relacions que sorgeixen entre les persones i els problemes que se'n poguessin derivar. Dins aquesta matèria s'engloben una infinitat d'àrees: el dret de les persones, és a dir, els elements que determinen les condicions de cada individu en la seva relació jurídica amb els altres; el dret de família, que regula les conseqüències jurídiques de les relacions de família provinents del matrimoni i del parentiu; el dret de coses o béns, que regula els drets reals, que afecten en general la propietat; el dret successori; el dret contractual; La responsabilitat civil; o les normes de dret civil internacional. En la Vosseler Advocats tenim l'enorme privilegi de comptar amb professionals especialitzats a totes les àrees d'actuació que abasta aquesta importantíssima part del dret.

Àrees
 • Arrendaments
 • desnonaments
 • Propietat horitzontal
 • Reclamacions de domini
 • Execucions hipotecàries i embargaments
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Divisió cosa comuna
 • Caigudes
Advocats Vosseler

Afectat per Negligència Civil? Actua ara.

Defensa els teus drets i no permetis que la negligència dels altres afecti la teva vida.

Reclama Justícia

Preguntes freqüents

Tot seguit podràs llegir les preguntes més freqüents sobre advocats Dret Civil.

Què és el Dret Civil?

El dret civil és la branca del dret que s'encarrega de regular les relacions entre les persones, així com també les relacions de tipus patrimonial. Les normes del dret civil es troben registrades al Codi Civil. 

Per tant, totes les relacions que tenen els individus amb els altres, o amb l'Estat, són regulades pel Codi civil.

Em vaig ensopegar en entrar en un comerç i això m'ha portat conseqüències físiques greus, puc reclamar al comerç?

Per saber si es pot reclamar una indemnització per una caiguda soferta en un local privat cal estudiar cada cas de manera particular.

Per això, els que pateixen una caiguda en un comerç o espai privat fan bé a fer fotografies del lloc on van patir l'ensopegada, o comptar amb testimonis.

Si la raó de la caiguda va ser responsabilitat del local a causa de mala cura, poca seguretat o manca de manteniment, és possible fer una reclamació. En qualsevol cas, contacta amb nosaltres per estudiar el teu cas de manera individual.

etcètera...

A l'arrendament d'un habitatge, es pot pagar la renda sense diners?

. Al Codi Civil s'indica que el pagament de la renda ha de ser d'un preu “cert”. Però això no vol dir que s'hagi de tractar d'una quantitat monetària. De fet, si les dues parts així ho acorden, és possible pagar la renda d'un habitatge per mitjà de fruits o serveis, Per exemple.

A més, si l'arrendatari fa una reforma a l'habitatge, aquesta mateixa reforma pot reemplaçar el pagament monetari de la renda. Això sí, en qualsevol cas, cal que les dues parts (arrendador i arrendatari) hi estiguin d'acord.

Qui té la responsabilitat de demostrar el pagament del lloguer?

Quan hi ha un contracte de lloguer d'un habitatge, la responsabilitat de demostrar que el pagament s'ha realitzat correspon a l'arrendatari.

Per això, l'inquilí té dret a sol·licitar a l'arrendador un justificant o un rebut que, en efecte, el pagament s'ha fet correctament.

Quant de temps ha de passar des del casament per poder divorciar-me?

La llei estableix que cal que hagin transcorregut, almenys, tres mesos des del moment en què es va contreure matrimoni.

No obstant això, hi ha una excepció. Si el contraent que es vol divorciar pot acreditar que hi ha risc per a la vida, la llibertat, la integritat física o moral, o la llibertat i indemnitat sexual, seva o dels seus fills, el divorci es pot dur a terme sense tenir en compte el termini de tres mesos.

Quan i en quines condicions cal pagar el lloguer?

En redactar el contracte d'arrendament de l'habitatge, es poden establir amb total llibertat les diferents condicions en què cal pagar el lloguer.

No obstant això, si al contracte no s'ha establert cap acord entre les parts, el pagament s'haurà de realitzar seguint les regles següents:

 • Es farà el pagament de manera mensual.
 • El termini per abonar la renda de lhabitatge finalitzarà el dia 7 del mes.
 • No es pot exigir a l'arrendatari que faci de manera anticipada el pagament de més d'una mensualitat de la renda.
 • El pagament es durà a terme en metàl·lic i el lloc de lliurament serà l'habitatge llogat.
 • Si el pagament es fa en metàl·lic i no per un altre mitjà, com ara un compte bancari, el propietari està en l'obligació de lliurar un rebut.

Si el meu llogater es queda a la vivenda uns dies després de la finalització del contracte, puc exigir-ne el pagament?

De tant en tant passa que el contracte de lloguer finalitza un dia, com ara l'últim del mes; i el llogater deixa la casa uns dies més tard.

En aquest cas, tret que es convingui el contrari, l'arrendador té dret a cobrar a l'inquilí la part proporcional als dies més que disposarà de l'habitatge.

Tinc un llogater que no em paga la renda, puc tallar els subministraments o deixar de pagar-los?

no. Segons l'article 620 del Codi Penal, encara que l'inquilí no faci l'abonament de la renda, l'arrendatari no pot tallar els subministraments, com ara l'aigua o la llum, per exercir coacció.

Tampoc no és possible deixar d'abonar els subministraments a les companyies. En cas que l'inquilí hagi deixat d'abonar els subministraments o la renda, serà l'arrendador qui se n'ha de fer càrrec.

Després de quantes rendes impagades pot l'arrendador sol·licitar la resolució del contracte?

Per resoldre el contracte i sol·licitar el desnonament d'un llogater de l'habitatge que té de lloguer només cal que incompleixi una vegada el pagament de la mensualitat.

És imprescindible comptar amb un advocat per sol·licitar un desnonament?

Comptar amb un advocat per resoldre un problema com el d'un llogater que ha deixat mensualitats sense pagar sempre és aconsellable. Serà molt recomanable comptar amb un despatx d'advocats especialistes en dret civil i desnonaments com Vosseler.

De fet, quan l'inquilí deu més de 2000 €, és obligatori comptar amb un advocat i un procurador per poder tramitar el desnonament. I encara que quan les quantitats són menors no és imprescindible la figura de l'advocat, sí que és, com hem vist, molt recomanable.

Un cop s'ha iniciat el procés de desnonament, puc tallar l'aigua o la llum dels llogaters?

no. Fins i tot encara que s'hagi iniciat un procés de desnonament, no serà efectiu fins que el jutge així ho hagi dictat. Per aquest motiu, l'arrendador no podrà tallar aquests serveis ni deixar de pagar-los, en cas que estiguin a nom seu.

En presentar la demanda de desnonament, quina documentació cal?

Per poder interposar una demanda de desnonament a un llogater, cal comptar amb una Còpia simple de l'Escriptura de Propietat de l'habitatge on està habitant l'arrendatari. A més, caldrà el contracte de lloguer i, addicionalment, serà recomanable adjuntar els següents altres documents:

 • Un extracte del compte bancari on s'ingressava la renda, o un certificat del banc en què s'indiquin tots els pagaments que l'arrendatari ha realitzat a aquest compte del propietari.
 • totes les notificacions prèvies que s'hagin fet per sol·licitar el pagament de les mensualitats que no han estat abonades. En aquest cas, no importa quin hagi estat el mitjà pel qual s'hagin enviat aquestes notificacions, però és molt recomanable que siguin demostrables per poder-los presentar (correus electrònics, burofax, etc.)

Si l'immoble llogat pertany a diverses persones, cal que totes interposin la demanda de manera conjunta?

no. És suficient que un dels propietaris de l'habitatge presenti la demanda, així com també que comparegui a les vistes, el judici i tot el procés.

La meva mare va morir i no sé quines propietats tenia. Què he de fer per fer l'herència?

Com a fill d'algú que ha mort, tens dret a herència dels seus béns. Per tramitar aquesta herència, cal saber si la teva mare comptava amb un testament. A més, si no saps quines propietats tenia, caldrà fer una esbrinació patrimonial.

Per fer tots aquests tràmits, pots comptar amb el nostre despatx d'advocats. Podem gestionar-ho per tu, i ajudar-te a seguir cadascun dels passos.

Vaig heretar una finca que no està inscrita al Registre de la Propietat, com la puc inscriure?

Si vas heretar una propietat i aquesta no es troba registrada, tant si te la quedaràs com si la vendràs, cal inscriure la finca al Registre de la Propietat.

Els procediments que es poden seguir per fer-ho difereixen en funció de si la propietat comptava amb una escriptura prèvia, o no.

El procediment a seguir serà diferent en cada cas. Per aquest motiu, si us trobeu en aquesta situació, la nostra recomanació és que acudiu a un bon despatx d'advocats especialitzats.

Per què convé comptar amb l'ajuda d'un advocat especialitzat en dret civil?

Un advocat especialista en dret civil et pot ajudar en una gran quantitat de situacions que es poden presentar a la teva vida.

El fet que es tracti de la branca del dret que regula les relacions entre les persones fa que sigui una de les més àmplies.

Per això, és important comptar sempre amb un advocat de dret civil “de capçalera” per resoldre les situacions quotidianes.

A més, sempre que cal un contracte per regular qualsevol tipus de relació entre semblants, és recomanable comptar amb l'ajuda d'un advocat. D'aquesta manera, és possible garantir la legitimitat de cadascuna de les clàusules recollides al contracte.

A Vosseler Advocats som juristes especialitzats en Dret Civil i comptem amb un equip de professionals que estaran encantats d'ajudar-te si necessites ajuda legal de qualsevol tipus.

Advocats accidents de trànsit barcelona

Contacta amb nosaltres