Dret laboral

En l’àmbit laboral ens trobem habitualment amb acomiadaments improcedents que han de ser indemnitzats de conformitat amb la legislació vigent, la qual cosa comporta la necessitat d’acudir als tribunals de justícia. Així mateix Vosseler Advocats també tramita expedients d’incapacitació laboral a totes aquelles persones que pateixin una limitació susceptible d’enquadrar-se en algun dels quatre tipus d’incapacitat establerts legalment.

Àrees
  • Acomiadaments
  • Accidents de treball
  • Incapacitats
  • Drets dels treballadors

Contacta amb nosaltres

    Accepto la política de privacitat