Salta als continguts principals

Advocats en Dret Laboral a Barcelona

Vosseler Advocats, lletrats especialitzats en dret laboral.

Realitzar consulta

Des de les albors de la humanitat els individus han hagut de desenvolupar algun tipus d'activitat transformadora del món per obtenir els béns materials o els mitjans econòmics per subsistir-los. Durant molt de temps el treball va estar presidit per relacions de força i de poder, però amb els avenços socials i econòmics de la modernitat es va inaugurar una etapa en què es va haver d'elaborar un conjunt de normes i principis teòrics que regulessin les relacions jurídiques entre ocupadors y treballadors. Aquesta branca del dret entén el treball com a acció originada per una prestació voluntària, subordinada i retribuïda de l'activitat humana per a la producció de béns i serveis. A més, garanteix el compliment de les obligacions de les parts que intervenen a la relació laboral.

Reconeixements

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat ha atorgat un dels premis de Seguretat Viària 2015 a l'advocat Daniel Vosseler per la seva llarga trajectòria professional en aquesta matèria.

premi seguretat viària barcelona

Els Mossos d'Esquadra han concedit el 2023 una Felicitació Pública Individual Tipus A a la lletrada Mónica Santiago, directora executiva de Vosseler Advocats, per la seva col·laboració en la desarticulació de trames delictives a Barcelona

Dret Laboral

Tradicionalment, es pot subdividir el dret laboral en els àmbits següents: dret individual del treball, que tracta de les relacions que sorgeixen de l'enllaç contractual entre treballador i ocupador; dret col·lectiu del treball, que fa referència a la reglamentació de les relacions laborals entre diversos col·lectius com sindicats, organitzacions d'ocupadors, coalicions, comitès d'empresa i negociació col·lectiva entre les parts; dret de seguretat social, referit a la protecció fonamentalment econòmica dels treballadors davant dels riscos de malaltia, accidents, vellesa…; i dret processal laboral. Els professionals de Vosseler Advocats estem preparats per fer front a qualsevol contingència que es pugui produir en aquest context, especialment a accidents laborals. Així doncs, a l'àmbit laboral ens trobem habitualment, per exemple, amb acomiadaments nuls o improcedents que han de ser indemnitzats de conformitat amb la legislació vigent, cosa que comporta la necessitat d'acudir als tribunals de justícia. També tramitem expedients d'incapacitació laboral totes aquelles persones que pateixin una limitació susceptible d'enquadrar-se en algun dels quatre tipus d'incapacitat establerts legalment.

Àrees
 • acomiadaments
 • Accidents de treball
 • incapacitats
 • Drets dels treballadors i de les empreses
 • Inspeccions de treball
Advocats Vosseler

Problemes Laborals a Barcelona? Actua ara.

Protegeix els teus drets com a treballador. No permetis que situacions injustes afectin la teva carrera.

Consulta legal

Preguntes freqüents

A continuació podràs llegir les preguntes més freqüents sobre els acomiadaments, els ERTE i els accidents de treball.

Qui pot contractar un advocat especialista en dret laboral?

Qualsevol subjecte, que estigui involucrat en un problema laboral que necessiti resoldre jurídicament, pot contractar un advocat. Per tant, això inclou treballadors per compte aliè, treballadors autònoms, així com també empreses de totes les mides, des de micro pimes, fins a grans empreses.

M'han acomiadat de la meva feina, què he de fer?

El primer que has de fer si t'han acomiadat de la teva feina és agafar una de les còpies de la carta d'acomiadament, així com també de la liquidació. A més, a les còpies dels dos documents que es quedarà l'empresa, ha de quedar especificada la data en què vas rebre les cartes i l'expressió “no conforme”.

En cas que l'acomiadament s'hagi produït de manera verbal, heu d'acudir com més aviat millor a un despatx de advocats especialitzats en dret laboral.

M'han donat per signar la carta d'acomiadament i la liquidació, he de signar?

És recomanable que signis ambdós documents. Això sí, és molt important que facis constar a les dues cartes la data en què les has rebut i l'expressió “no conforme”.

D'aquesta manera, estaràs signant en concepte de recepció de la carta i, alhora, expressant que no estàs d'acord amb l'acomiadament i la liquidació. Així, podràs reclamar si ho desitges.

La meva empresa m'amenaça de no pagar-me si afegeixo l'expressió “no conforme” a la carta d'acomiadament. Què faig?

De vegades, les empreses amenacen els empleats que, en cas d'afegir alguna expressió com “no conforme” a la carta d'acomiadament, no els pagaran el sou, ni la liquidació. Si aquest és el teu cas, no et preocupis.

Estigues ferm i no signis res. Abans de fer-ho, acudeix a Vosseler Advocats. Nosaltres us assessorarem en els passos que heu de seguir. En qualsevol cas, no t'has de preocupar. Si l'empresa no et paga el que deu en el moment establert, ho farà més endavant amb interessos.

De quin termini disposo per fer una demanda per acomiadament?

Si vols fer una reclamació d'indemnització pel teu acomiadament, ho has de fer durant els següents 20 dies hàbils després de la data d'efecte de l'acomiadament.

Això vol dir que has de comptar 20 dies des de la data oficial d'acomiadament, sense tenir en compte els dissabtes, diumenges, ni festius.

És legal un acomiadament verbal?

. La teva empresa pot acomiadar-te del teu lloc de treball de manera verbal. No obstant això, en els casos en què l'acomiadament s'ha produït de manera verbal, si aneu a un judici per reclamar, es pot declarar improcedent l'acomiadament per no haver estat comunicat de manera escrita.

Què he de fer si m'acomiaden verbalment?

En cas que us acomiadin verbalment, heu d'enviar de manera escrita un missatge a l'empresa. Ja sigui per correu electrònic, burofax o, fins i tot, WhatsApp, has d'expressar que t'han acomiadat verbalment. A més, és molt aconsellable que en el propi missatge que envieu, exigeixis una comunicació per escrit del dit acomiadament.

Això és molt important, ja que serà la prova que tindràs per justificar que no has abandonat el teu lloc de treball unilateralment.

Què passa si el meu acomiadament es declara improcedent?

Si el jutge dicta sentència declarant que el teu acomiadament ha estat improcedent, i no s'ha aconseguit un acord indemnitzatori, l'empresa tindrà un termini de 5 dies per triar quin camí prendre.

Les dues opcions disponibles seran readmetre't a la feina, abonant a més els salaris que has deixat de percebre per l'acomiadament; o pagar-te una indemnització per acomiadament improcedent.

Si estic de baixa mèdica, em poden acomiadar?

Sí. El fet d'estar de baixa mèdica no vol dir que la teva empresa no et pugui acomiadar. L'acomiadament es pot produir en qualsevol moment, independentment de la situació de baixa.

Tot i això, si estàs de baixa mèdica i t'han acomiadat, et recomanem que vagis al nostre despatx d'advocats. Quan estàs de baixa mèdica i ets acomiadat, depenent de les circumstàncies, tens moltes probabilitats que l'acomiadament sigui declarat improcedent o, fins i tot, nul.

La meva empresa ha fet un ERTE, m'han d'indemnitzar?

no. Si la teva empresa ha aplicat un ERTE, atès que és una situació temporal i no és un acomiadament com a tal, de moment no et correspon una indemnització.

Tinc un contracte temporal; em poden aplicar un ERT?

Generalment, els treballadors poden patir un ERTE, tinguin el tipus de contracte que tinguin. Per tant, contractes temporals, de formació o fixos-discontinus també es poden veure afectats per l'ERTE.

La meva empresa fa un ERTE de suspensió, continuo cobrant la meva nòmina?

no. Si l'ERT que heu aplicat la vostra empresa és de suspensió, també se suspèn l'obligació de l'empresa d'abonar els salaris. En aquest cas, i si compleixes les condicions per rebre una prestació per desocupació, podràs cobrar el subsidi per desocupació.

La meva empresa fa un ERTE de reducció de jornada, continuo cobrant la meva nòmina?

. Tot i això, la nòmina que percebràs durant la durada de l'ERTE serà proporcional al nombre d'hores que treballis. A més, en cas que compleixis amb els requisits per sol·licitar la prestació per desocupació, podràs cobrar la part proporcional a les hores que heu deixat de treballar.

És a dir, si la teva jornada original era de 8 hores i s'ha reduït a 4, passa el següent: continuaràs rebent la nòmina per les 4 hores de feina que facis, i pots sol·licitar la prestació per desocupació per les 4 hores que has perdut.

Què es considera accident de treball?

Hi ha alguns dubtes entre els treballadors sobre què es considera accident de treball i què no. Hem d'entendre per accident de treball qualsevol lesió corporal que un treballador hagi patit en ocasió, o per conseqüència de la feina que fa per compte d'altri. Per aquest motiu, i tenint en compte això, es consideren accidents de treball els supòsits següents:

 • Un accident que pateixi un treballador quan es dirigeix ​​de camí o de tornada al seu lloc de treball.
 • Un accident ocorregut com a conseqüència dels càrrecs electius de caràcter sindical. A més dels que hagin passat, tant en anar com en tornar, d'exercir les funcions d'aquests càrrecs.
 • Si tenen connexió amb la feina, els accidents que hagin ocorregut en actes de salvament, o en altres actes de naturalesa similar.
 • Els accidents ocorreguts en ocasió, o per conseqüència, de les tasques que, encara que siguin diferents de les que sol realitzar de manera regular al seu lloc de treball, estigui executant el treballador per ordres de l'empresari, o espontàniament per tal del bon funcionament de l'empresa.

A més d'aquests accidents, que es poden considerar accidents de treball, també es poden considerar d'aquesta naturalesa els següents:

 • Els malalties, no incloses com a malaltia laboral, que contregui el treballador per la realització del treball. Això sí, en aquest cas, cal provar de manera inequívoca que la causa de la malaltia va ser, exclusivament, l'execució del treball.
 • Les malalties o defectes que, encara que ja patís amb anterioritat el treballador, s'hagin agreujat a causa d'una lesió per accident.

Si sóc autònom i he tingut un accident a la feina, es considera accident de treball?

Els autònoms també poden patir accidents de treball. El fet de treballar per compte propi no vol dir que no puguin patir un accident de treball. No obstant això, en aquests casos, són molts els matisos que cal tenir en compte.

Cal tenir en compte que els accidents in itinere que pateixin els treballadors autònoms, no es podran considerar un accident de treball; al contrari del que passa amb els treballadors per compte aliè.

En qualsevol cas, si ets un treballador autònom i has patit un accident laboral, no dubtis a contactar amb un bon despatx de advocats especialistes en dret laboral.

Vaig tenir un accident de camí a la feina, es considera accident de treball?

Generalment sí. Tot i això, cal tenir en compte que la jurisprudència marca una sèrie de requisits que caldrà complir perquè un accident d'aquest tipus sigui considerat accident de treball.

A més, si ets un treballador autònom, l'accident de camí a la feina no es considera un accident laboral.

Què és un accident de treball in itinere?

Es tracta d'un accident que, encara que no té lloc al lloc de treball, ocorre en els desplaçaments cap ai des del treball. Generalment, sol tractar-se d'accidents de trànsit que un treballador pateix quan es desplaça de casa a la feina, o viceversa.

Necessito un advocat si he patit un accident de treball?

Quan pateixes un accident de treball, són moltes les qüestions que poden sorgir. Comptar amb un bon advocat, com els que pots trobar a Vosseler Advocats, t'ajudarà a enfocar adequadament la defensa del teu cas.

A l'hora de fer una demanda per rebre una indemnització per accident de treball, n'hi haurà moltes qüestions legals que sola

Advocats accidents de trànsit barcelona

Contacta amb nosaltres