Advocats negligències mèdiques

El resultat d’una actuació mèdica negligent pot ser molt diversa, però en tot cas no ha de quedar impune i la víctima ha de ser rescabalada en funció del dany sofert. Al seu torn en la nostra societat cada vegada més s’utilitza els serveis mèdics per millorar la imatge corporal, la qual cosa ha comportat que es duguin a terme actuacions que produeixen un resultat lesiu o un resultat no desitjat, susceptible de reclamació. Vosseler Advocats compta amb lletrats especialistes en aquest tipus de reclamacions que li assessoraran a fi de recaptar totes les proves necessàries per reclamar la indemnització corresponent.

Àrees
  • Tramitació documentació médica
  • Reclamació indemnizació

Contacta amb nosaltres

    Accepto la política de privacitat