Salta als continguts principals

Reclamacions a Barcelona

Vosseler Advocats, lletrats especialitzats en reclamacions de quantitat.

Realitzar consulta
reclamacions-de-quantitat-vosseler-advocats

La institució del préstec és una cosa molt antiga i amb una tortuosa història; en tot cas, no hi ha dubte que avui és una eina de creixement econòmic utilitzada per les entitats financeres, encara que no de manera exclusiva. Per desgràcia, sol ser comú que, una vegada contreta una deute, aquesta no pugui ser satisfeta de la forma esperada i un gran nombre de creditors hagin d'iniciar una sèrie de procediments que tenen per finalitat poder cobrar les quantitats prestades. Abans d'iniciar un procediment judicial, és molt recomanable intentar arribar a un acord amb el deutor perquè aquest pugui liquidar el deute. Però que aquesta via eviti el pas per un jutjat no vol dir que no s'hagi de dur a terme a través d'un advocat, ja que el concurs d'un professional del dret garantirà que la reclamació es faci de la millor manera possible. Moltes vegades ia la vista del primer requeriment efectuat per un bufet d'advocats s'aconsegueix conduir el pagament d'una manera extrajudicial i ràpida.

Reconeixements

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat ha atorgat un dels premis de Seguretat Viària 2015 a l'advocat Daniel Vosseler per la seva llarga trajectòria professional en aquesta matèria.

premi seguretat viària barcelona

Els Mossos d'Esquadra han concedit el 2023 una Felicitació Pública Individual Tipus A a la lletrada Mónica Santiago, directora executiva de Vosseler Advocats, per la seva col·laboració en la desarticulació de trames delictives a Barcelona

Reclamacions

Amb més raó encara es fa indispensable el concurs d'un advocat en cas que els creditors n'alcen els pagaments i es faci necessari reclamar els imports deguts per vies judicials a fi de reintegrar el patrimoni personal o empresarial. A Vosseler Advocats comptem amb un equip de lletrats especialitzats en reclamacions d'impagats que sabran triar l'estratègia més adequada i conduir de la manera més satisfactòria els procediments de reclamació.

Àrees
  • Monitoris i canviaris
  • Reclamació i negociació extrajudicial
Advocats Vosseler

Necessites reclamar? Actua ara.

No deixeu passar els vostres drets. Actua ara i rep assessorament per a les teves reclamacions.

Inicia la teva Reclamació

Preguntes freqüents

Tot seguit podràs llegir les preguntes més freqüents sobre reclamacions de quantitat.

Què és una reclamació d?un impagament?

Les reclamacions d'impagaments o deutes són accions que es duen a terme per cobrar un deute o un crèdit que s'ha derivat d'una relació comercial o contractual. 

Per exemple, si tens un negoci i un client no ha fet front als pagaments, pots fer una reclamació perquè hi ha un impagament després d'una relació comercial.

En un altre supòsit, si a la teva comunitat de veïns hi ha un propietari que no fa front als pagaments de la comunitat, no hi ha una relació comercial per reclamar el deute, però sí contractual perquè hi ha un contracte que l'obliga a fer aquests pagaments.

Quines condicions ha de tenir un deute perquè es pugui reclamar?

Per tenir base legal per poder reclamar un deute, cal que aquest compleixi amb una sèrie de condicions. En concret, deuen complir-se quatre condicions bàsiques: ha de ser un deute dinerari líquid, exigible, vençut i determinat.

De quines vies disposo per reclamar un deute?

Si has de reclamar un deute, comptes amb dues vies principals per fer-ho. La via extrajudicial i la judicial. A totes dues opcions, l'ajuda d'un advocat especialista en reclamació de deutes et serà de gran utilitat.

Què és la reclamació extrajudicial d'un deute?

Per a la reclamar un deute sense haver d'acudir als jutjats en primera instància, cal l'ajuda d'un advocat especialista en reclamació de deutes. Aquest especialista durà a terme el procediment necessari per reclamar el deute extrajudicialment.

En aquest cas, es tracta d‟intentar cobrar el deute per mitjà de l‟enviament d‟un requeriment de pagament per escrit i signat per l‟advocat. En aquest document escrit, l'advocat us informarà al deutor de l'import que deu i de quin és el termini del que disposa per fer-hi front.

Què és necessari per fer una reclamació extrajudicial?

Per poder fer una reclamació extrajudicial, necessitareu l'ajuda d'un advocat especialista, com els que treballen a Vosseler Advocats. A més, caldrà comptar amb una sèrie de documents que acreditin l'existència del deute.

Alguns d'aquests documents poden ser factures, albarans, despeses financeres, pagarés que hagin estat tornats,… En resum, tots els documents que certifiquin l'existència del deute esmentat.

Quina documentació necessito per reclamar un deute judicialment?

Per reclamar un deute per la via judicial, cal que comptis amb la quantitat més gran de documentació possible que certifiqui l'existència del deute. Si tens factures, albarans, pagarés tornats… o qualsevol document que demostri el deute.

I si no disposo de la factura, puc reclamar?

Els autònoms i els empresaris han d'emetre factures cada vegada que realitzen els seus serveis. Tot i això, en ocasions es pot donar el cas de no comptar amb ella. En aquest cas, encara que la reclamació del deute serà més complicada, això no vol dir que no puguis reclamar. 

És possible que pugueu acudir a la via judicial amb l'ajuda d'un dels nostres advocats encara que no disposeu d'una factura que demostri el deute existent.

És necessari fer un contracte privat quan preste diners?

De vegades, es presenta la situació d'haver de prestar diners a un familiar oa un amic. Moltes vegades, per vergonya, qui presta no parla d'establir un contracte escrit amb les condicions del préstec.

No obstant això, quan passa que el deutor no paga, és molt aconsellable comptar amb garanties per escrit de lexistència del deute. Per això, des de Vosseler advocats et recomanem que sempre facis un document per escrit on s'aclareixin les condicions del préstec que faràs.

D'aquesta manera, no només estàs cobert en cas d'un impagament, sinó també estàs cobert en cas d'un malentès amb el teu familiar o amic, i podràs evitar tensions o perdre una relació.

Quant de temps triga a prescriure un deute?

Abans el termini que trigava un deute a prescriure era de 15 anys. Tot i això, el Codi Civil ha experimentat un canvi en aquest sentit. Actualment, el Codi Civil estableix que els deutes prescriuen als 5 anys d'haver estat contrets. 

Per això, si tens una factura impagada per part d'un client, o si a la teva comunitat de veïns hi ha un morós, és molt important acudir a un advocat especialista en reclamacions de deutes com més aviat millor.

D'aquesta manera, podràs evitar que s'arribi a la prescripció, ja que després dels 5 anys no podràs fer res per reclamar.

És bona idea anar directament a la reclamació judicial d'un deute?

Encara que pugui semblar que anar directament a la via judicial per reclamar un deute podria ser el més ràpid, ja que és saltar-se el pas previ del requeriment per part de l'advocat, això no vol dir que sigui el millor.

La via judicial comporta una sèrie de costos que cal valorar. Moltes vegades, el morós paga el deute una vegada que rep el requeriment per burofax part d'un advocat.

Per això, per evitar incórrer en despeses innecessàries, sempre és aconsellable esgotar la via extrajudicial abans de passar a la judicial.

Què és un judici monitori?

Un judici monitori és un procediment judicial que és molt ràpid i eficaç. Es duu a terme per cobrar deutes i el seu funcionament és molt senzill:

El morós és notificat que has presentat una demanda contra ell a causa del deute que té amb tu. A partir d'aquí, el deutor compta amb un termini de 20 dies per emprendre alguna acció, com ara pagar el deute.

Si als 20 dies el deutor no ha pagat el deute ni ha ofert al jutge raons de pes per fer-ho, es procedeix a l'embargament de béns o de quantitats destinades al cobrament.

Quants diners puc reclamar per mitjà d'un judici monitori?

No hi ha quantitats mínimes o màximes per fer la reclamació d'un deute per mitjà d'un judici monitori.

Quins deutes es poden reclamar mitjançant un judici monitori?

Per poder reclamar un deute per mitjà d'un judici monitori cal que el deute estigui vençuda. A més d'això, el deute ha de ser determinada, ésser dinerària i ésser exigible. Per a aquest darrer requisit, cal tenir la documentació que acrediti l'existència del deute.

Qui pot iniciar el judici monitori?

Qualsevol persona, o empresa, que necessiti cobrar el pagament d'un deute dinerari líquid, exigible, vençut i determinat, pot iniciar el procés del judici monitori.

Per això, cal que compti amb tota la documentació necessària per acreditar el deute. També caldrà la col·laboració d'un advocat civil especialitzat en la reclamació de deutes com els que pots trobar a Vosseler Advocats.

Quines situacions es poden donar durant els 20 dies després del judici monitori?

Quan s'inicia el termini de 20 dies que segueixen el judici monitori, es poden donar tres situacions diferents.

La primera i, per descomptat, la més senzilla i desitjable és que el morós paga el que deu en aquest termini. Per això, el morós ha d'acudir al Jutjat que li va enviar el requeriment i abonar el deute.

La segona és que el deutor s'oposi a la demanda. En aquest cas, el deutor presenta per escrit al jutjat un document en què expressa que no deu aquesta quantitat, o directament que no té un deute amb el creditor que ho demana. En aquest cas, el procés es torna un procediment verbal (si són menys de 6000€) o ordinari (si són més de 6000€).

La darrera opció és que el deutor ni tan sols es presenti al jutjat. En aquest cas, el procés haurà finalitzat als 20 dies i es procedirà a embargar els béns, és a dir, la via executiva.

A quin jutjat cal presentar la demanda contra el morós?

El jutjat que s'encarregarà de dur a terme la demanda serà el Jutjat Civil, de 1a Instància, i normalment haurà de ser el pertanyent al domicili del deutor, o al lloc on es pugui trobar.

Què passa si no sé on localitzar el deutor?

No sempre resulta fàcil localitzar qui ha contret un deute amb tu. Això és fins i tot més freqüent en el cas de les empreses, que moltes vegades tenen clients sense saber exactament on resideixen.

En aquests casos, es pot acudir al Punt Neutre Judicial per buscar altres domicilis on pugui residir el deutor. Finalment, si això no funciona, és possible que es doni per notificat al morós mitjançant altres mètodes.

L'ajuda d'un advocat civil en aquests casos resulta de gran utilitat, perquè ell sabrà guiar-te en els passos que has de fer, o fins i tot fer-los per tu.

Necessito un advocat per reclamar un deute?

Quan es duen a terme aquest tipus daccions, sempre és aconsellable estar assessorat i de la mà dun lletrat especialista en judicis de reclamació de deutes.

Tant si la reclamació és judicial com si és extrajudicial, serà cal que comptis amb l'ajuda de l'advocat. 

Si necessites un advocat especialista en reclamacions de deutes, pots comptar amb els de Vosseler.

Advocats accidents de trànsit barcelona

Contacta amb nosaltres